/Roger Heian

Roger Heian

  • Roger Heian er vaktmester på museumsnalegget i Porsgrunn.
Vaktmester, Telemark Museum
Telefon: 920 98 943

Roger Heian er vaktmester ved Telemark Museum, han har sitt daglige virke på DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter, Porsgrunnsmuseene og Porselensmuseet. Roger byggmester, han har tatt mesterutdannelsen i tømrerfaget.