/Thor Olav Holte

Thor Olav Holte

Museumshåndverker, Telemark Museum
Telefon: 970 83 880

Thor Olav Holte er museumshåndverker ved Telemark Museum. Thor Olav har fagbrev som tømrer og jobber med antikvarisk bygningsvern.