/Thorbjørn Løberg

Thorbjørn Løberg

Museumshåndverker, Telemark Museum
Telefon: 91172618

Thorbjørn Løberg er museumshåndverker for Bygningsvernet ved Telemark Museum. Thorbjørn har jobbet ved museet i en årrekke, blant annet leder for avdelingen han nå jobber i. Han er i utgangspunktet murmester.