Utstillinger: Identity on the Line og Migrasjon og identitet

Torsdag 14. september åpner vi utstillingene Migrasjon og identitet og Identity on the Line – velkommen!

Migrasjon og identitet

PROGRAM

Museet er åpent fram til kl. 17.00.

Samarbeid mellom fylkeskommune og museer

Telemark museum ønsker velkommen til en ettermiddag i involveringens, inkluderingens og integreringens ånd. Initiativet kommer fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, som har arbeidet kontinuerlig med denne tematikken i mange år. Med regionreformen har fylkeskommunen fått større ansvar for å legge til rette for positiv samfunnsutvikling, særskilt med hensyn til migrasjon, integrering og inkludering.

I dagens situasjon med klimaendring og pågående kriger i verden, med mange millioner mennesker på flukt fra hjemlandet sitt, er temaene høyst aktuelle, også i tiden fremover.

Utstillingen Migrasjon og Identitet fra Thor Heyerdahl-instituttet, Vestfoldmuseene fra 2022 danner bakteppe for arrangementet. Utstillingens fotografier og tekster inneholder universelle menneskelige tanker, følelser og behov, og er produsert av ungdom i videregående skole. Den tar for seg migrasjon, både frivillig og ufrivillig, identitet, menneskers rett til valgfrihet, kjærlighet og verdien av et menneskeliv i verden på vår planet.

Utstillingen Identity on the line er produsert i forbindelse med EU-prosjektet med samme navn, og blir lånt ut av Vest-Agder-museet som leder prosjektet hvor 7 land i Europa deltar.

Telemark museum har arbeidet tett sammen med Thor Heyerdahl-instituttet ved Vestfoldmuseene, Vestfold og Telemark fylkeskommune, kommuner i regionen og frivillige organisasjoner i planleggingen av utstillingene. Sentralt i dette samarbeidet står økt forståelse for, og dialog mellom mennesker fra forskjellige kulturer, grunnleggende verdier i det norske samfunnet som frihet og solidaritet gjennom historisk fortelling om migrasjon, identitet og integrering.

Åpningsarrangementet foregår i Brekkeparken i det nye bygget VEV, torsdag 14. september kl. 14.00-16.00. Telemark museum er åpent frem til kl. 17.00 denne dagen. Utstillingene kan besøkes videre utover høsten til november, da den flyttes
videre til Andora i Italia.

Identity on the Line

Konkurranse og stipend

Hvert år har Thor Heyerdahl-instituttet lyst ut en konkurranse med 50.000,- i vinnerstipend. Ungdom i aldersgruppen 16-19 år på videregående skoler kan delta og i fjor var det elever fra Fyrstikkalleens videregående skole i Oslo som vant. Fotoklassen arbeidet med et prosjekt i sjangeren kunstfoto og videokunst. Temaene var «Kjønn, identitet og migrasjon», i sammenheng med Queer Culture Year 2022.

Utstillingen presenterer vinnerne av 1., 2. og 3. plass, i tillegg til fire bidrag som har gjort seg fortjent til hederlig omtale. Telemark museum er takknemlig for å kunne vise den her i Skien. Utstillingen er plassert i museumsbygget VEV i Brekkeparken og er helt gratis å se.

Migrasjon og identitet

Søk
Search