Peers søken og synder har verken ført han til himmel eller helvete, og nå står han i fare for å bli støpt om i Knappestøperens skje – til ingenting! Du har 45 minutter på deg til å redde Peers hjerte og samtidig komme deg ut av Escape-rommet.

Priser:
Barn/unge(10-25 år) 150,-
Voksne: 250,-
Maks seks deltakere pr. spill, men man være tre.
Spillet må løses innen 45 minutter.
(Spillet har ikke universell utforming.)

Do you have what it takes to save Peers heart and get out of the escape room?

Prices:
Young 10-25 years: 150 NOK
Adult: 250 NOK
Maximum six participants pr. game, but you must be three.
The game must be solved within 45 minutes
(The game has not universal design)

Søk
Search