fbpx

Porselensarbeiderne på PP

Historieprofessor Ellen Schrumpf fra Porsgrunn foredrar om etableringen av Porsgrund Porselæn (PP).

Billett

Ellen Schrumpf ser på hvordan arbeidsstokken ble sammensatt av tilreisende fagarbeidere og lokale arbeidere: Kvinner, menn og barn.

PP har vært Porsgrunns stolthet og en viktig identitetsmarkør for byen. Foredraget belyser hvordan og hvorfor PP har fått denne posisjonen i byens identitet og historie.

Bakgrunn

Ellen Schrumpf er professor i historie, og hun er fra Porsgrunn. Schrumpf har skrevet bind II av Porsgrunns historie og boka Barnearbeid – plikt eller privilegium? som blant annet omhandler barnearbeid ved Porsgrunds Porselensfabrikk.

I dette foredraget vil hun ta utgangspunktet i etableringen av PP i Porsgrunn og hvordan arbeidsstokken ble sammensatt av tilreisende fagarbeidere og av lokale arbeidere: Kvinner, menn og barn. Videre vil hun gå inn på hvordan arbeidet på fabrikken nærmest gikk i arv fra generasjon til generasjon slik at det etablerte seg rene porselensfamilier der.

Porselensproduktene var forbruksporselen, men også gjenstander av høy kunstnerisk kvalitet, og PP har vært Porsgrunns stolthet og en viktig identitetsmarkør for byen. Foredraget belyser hvordan og hvorfor PP har fått denne posisjonen i byens identitet og historie.

Søk
Search