Et foredrag av Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvoll 1814.

Severin Løvenskiold var født inn i en dansk-norsk adelsslekt, var utdannet i Danmark, tjente som amtmann og stattholder i Norge, og var norsk statsminister i Sverige. Ingen nordmann var så politisk involvert over så stort tidsspenn som han – fra Napoleonskrigene til Krimkrigen på 1850-tallet via Riksforsamlingen på Eidsvoll verk. Selv om han var borte i tjeneste i lange perioder, var jernverket og hovedgården på Fossum base for både privat virksomhet og offentlige oppdrag. Og en stridbar mann var han hele livet – om det så gjaldt å formane en dansk enevoldsmonark, rettsforfølge norske arbeidsledere eller irettesette svenske kongelige.

Søk
Search