Spesialomvisning: Se hvordan vi bygger Ibsens grue

Bli med på en spesialomvising om tilbakeføringsarbeidet i Henrik Ibsens barndomshjem.

Billett

I omvisningen torsdag 23. mai kl. 18 møter du tradisjonsmurer Anders Lyche Oppegård fra murerfirmaet Ragg, som forteller om byggingen av grua i Henrik Ibsens barndomshjem. Han forteller om teknikker, materialer og utfordringer med å rekonstruere grua.

Anders skal blant annet demonstrere lesking, som er den kjemiske reaksjonen når brent kalkstein blir våt. Temperaturen stiger og steinen smuldrer opp til kalkpulver. Det skjer fort!

I 2028 feirer vi at det er 200 år siden Henrik Ibsen ble født. I våningshuset på Venstøp gjennomfører Telemark museum et stort restaureringsarbeid i tillegg til at låven skal moderniseres og gjøres om til et helårs museum.

Ibsens barndomshjem

Siden 1950-tallet trodde alle at kjøkkenet familien Ibsen brukte var plassert i et helt annet rom enn det opprinnelig var. I 2012 fant museets egen Ibsenforsker, Jørgen Haave, ut at kjøkkenet til Ibsen-familien egentlig befant seg i vaktmesterboligen. Undersøkelser av skriftlige kilder og fysiske spor bekreftet Haaves teori og begrunnet også tilbakeføringen av et nytt kjøkken.

Den store grua bygges nå opp igjen på tradisjonell måte. Dimensjonen og formen på grua er beskrevet i en branntakst. Det gjenbrukes en del teglstein og alt blir murt med mørtel laget av leire og sand.

Søk
Search