/Det eldste Skien

Det eldste Skien

Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Telemark Museum og Skien kommune har gleden av å invitere til åpent seminar om Skiens opphav, med historiker Geir Atle Ersland

PROGRAM

12.00: Velkommen v/ Skiens kultursjef Guro Honningdal og Telemark Museums direktør Jorunn Sem Fure
12.15:  Skiens opphav og de eldste bydannelsene i Norge
13.00: Pause
13.15:  Skien i historieskrivingen

Geir Atle Ersland er særlig kjent for studier av middelalderen og tidlig nytid, byhistorie, militærhistorie og hanseatisk historie.
Ersland er professor i historie ved Universitetet i Bergen.

Skiens opphav og de eldste bydannelsene

I 2000 markerte Skien sine første 1000 år. Det var nyere arkeologiske undersøkelser som ga grunnlag for å tidfeste Skiens oppkomst tidligere enn skriftlige kilder gir grunnlag for. Men hvordan kan de eldste arkeologiske og skriftlige kildene tolkes på bakgrunn av det vi vet om bydannelsen i Norge på 1000-tallet og i det følgende hundreåret?

Skien i historieskrivingen

I norsk sammenheng er byhistorie regnet som lokalhistorie, og de enkelte byene blir i hovedsak framstilt mot Norges historie som bakteppe. Når det gjelder Skiens eldste historie setter et spredt og tynt kildemateriale klare begrensninger. Men kan kildene gi mer om vi arbeider med nye problemstillinger som tar utgangspunkt i byen i en større regional kontekst?

Seminaret er gratis!
VELKOMMEN!

Seminaret er starten på en foredragsrekke under tittelen Det eldste Skien som fortsetter våren 2019.
De neste foredragene er:
17. januar: Gimsøy kloster og den europeiske klosterbevegelsen
14. februar: Kapitelberget og Gregorius Dagsson

14. mars: Grenland i sagaene
11. april: Skien i mellomalderens handelsnettverk