//Foredrag på Porselensmuseet Mellom tvang og samarbeid

Foredrag på Porselensmuseet Mellom tvang og samarbeid

Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

I løpet av 2. verdenskrig ble tyske «Organisasjonen Todt» den største byggherren i Norge. Historiker Kjetil Gjølme Andersens forskning belyser OTs makt og virke. Hør foredraget hans på Porselensmuseet.

«Mellom tvang og samarbeid: Organisasjon Todt og tysk byggevirksomhet i Norge under krigen» er den fulle tittelen på foredraget til historiker, forsker og førstekonservator Kjetil Gjølme Andersen ved Teknisk Museum, Oslo.

Tvangsarbeid

OT sto blant annet bak bygging av Nordlandsbanen, E6 og de mange festningsanleggene langs norskekysten. Til gjennomføringen av sine prosjekter satte OT inn over 50 000 sovjetiske krigsfanger og 40 000 sivile tvangsarbeidere. OT var også avhengig av et nært samarbeid med private norske bedrifter og offentlige virksomheter som NSB og Statens Vegvesen. Mange tjente godt på samarbeidet med OT. Selv om fanger og tvangsarbeidere bare unntaksvis ble overlatt til norske aktører, kom mange nordmenn gjennom OT tett på tvangsarbeiderne og deres livsbetingelser.

Fortiet historie

Med utgangspunkt i nyere forskning forteller historikeren hvordan Organisasjon Todt (OT) i løpet av krigen ble den største tyske byggherren i Norge.

– Selv om Norge, sett i forhold til folketallet, antakelig var det tyskokkuperte landet som fikk tilført flest krigsfanger og tvangsarbeidere, har tvangsarbeid helt fram til i dag vært bemerkelsesverdig fraværende i framstillinger om den andre verdenskrigen, sier Kjetil Gjølme Andersen.