//Fra kopp til skår – et seminar på PP

Fra kopp til skår – et seminar på PP

Laster Arrangementer

FRA KOPP TIL SKÅR – hva har verdi i vår tid?

I mange år var fjordbunnen nedenfor porselensfabrikken dekket av porselensskår; en skjult skatt for noen, til forargelse for andre. ”Skårstranda” fortalte PP-historien på en sin egen måte – men i høst var den borte! Med utgangspunkt i denne skjulte skatten og oppdagelsen av dens forsvinning, inviterer vi til dagseminar på PP, om porselenet og keramikken som materiale, naturresursene og forvaltningen og verdisettingen av nasjonal kulturarv. Hva har verdi i vår tid – både menneskelig og kulturelt? Og hva vil være viktig for oss i fremtiden?

Som bakteppe ligger porselensindustriens og håndverkets kår i dag; med nedleggelser og utfasing forsvinner viktig håndverk og kunnskap, overført og utviklet gjennom tidene.
Til å belyse tematikken kunsthistorisk, samfunnsvitenskapelig og politisk har vi invitert sterke og innovative stemmer.

PROGRAM
09.30 Kaffe og Søtt
10.00 Velkommen ved vertskapet
Omvisning i Porselensmuseet og produksjonen
10.30 Åpning av seminaret ved Maja Foss Five – leder av utvalg for kultur, folkehelse ,tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark Fylkeskommune
10.45 En kunsthistoriker “Fortellinger om porselen”
-En kunsthistorisk redegjørelse for porselen som objekt, avbildning og inspirasjonskilde i koloniale Mexico.
Ved Stephanie Serrano Sundby.

11.30 En Kunstner . «Dagen uten Leire» – Om hvordan menneskers nyvinninger, bruk og overforbruk forandrer materiallandskapet, og slik vår kunnskap og forståelse om det vi har i rundt oss. Ved Toril Redalen
12.00 Lunch
13.00 En Arkeolog «Hva er et kulturminne og hva blir kulturminner?» Hvilken posisjon i samfunnsdebatten har kulturminnevernet .
Ved Terje Gansum, seksjonsleder for Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
13.45 En Gründer – “Biter av porselen i en verden av bytes» – Om hvorfor tradisjonelle merkevarer og lokal håndverks- og industriproduksjon igjen står foran store muligheter i en global digital verden. Ved Aleksander Farstad
14.30. Oppsummering ved Hilde Forberg Andersen , lokalpolitiker og gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne, Porsgrunn
15.00 Guidet porselensvandring gjennom byen
16.00 Omvisning i utstillingen 4+4 I Kunsthall Grenland
Ved kunstnerne Eyvind Solli Andreassen og Thomas Iversen
17.00 Frivillig mingling & mat i Ælvespeilet

Billetter :
Ordinær : kr 450,- inkl lunsj
Studenter: kr 250,- inkl lunsj
Bindende påmelding og kjøp av billetter via Ælvespeilets billettsystem .
Påmeldingsfrist 6. november 2020

Om Toril Redalen :

Toril Redalen har tatt Master i keramikk ved Kunsthøyskolen i Bergen og bor og arbeider i Trondheim.
Hun er opptatt av hvordan et materiale tar eller får plass i vår tilværelse. Hennes prosjekter er ofte tilknyttet kulturhistorie, kulturgeografi og hva et materiale kan være.
Om Stephanie Serrano Sundby:
Stephanie Serrano Sundby er kunsthistoriker, utdannet fra Universitetet i Bergen. Hun bor i København og arbeider som utstillingsvert for Copenhagen Contemporary, tidligere som kommunikasjons og kuratorassistent for biennalen Alt_Cph_2020:Patterns in Resistance. Serrano Sundby er også freelance kunstformidler og har bidratt til Tidsskriftet Kunsthåndverk, Periskop – Forum for kunsthistorisk debat, Gitte Jungersens bok Ceramic Works (2018) og Kunstpodden.

Om Aleksander Farstad:

Aleksander er leder av New Normal Group, en aktiv eier av vekstselskap med misjon å utvikle bedrifter som ved bruk av programvare og teknologi, som utfordrer den nye normalen innen ulike industrier. Han er utdannet økonom og matematiker, med en lidenskap for produktdesign og merkevarer og har de siste 20 årene med en lokal forankring bygget flere teknologiselskap med globale fotavtrykk.

Om Terje Gansum:

Fil. dr. fra Universitetet i Göteborg, og Mag art. i Nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Er opptatt av bruk av kulturarv, vitenskapsteori og samfunnsutvikling.

Arrangører : Porselensmuseet , Telemark Museum / Kunsthall Grenland / Porsgrunn kommune

Foto: Dag Jenssen