Borgestua

Avdelingsleder bygningsvern – vikariat

Ledig vikariat i 100 prosent ut 2023, med mulighet for forlengelse.

Slik er vi organisert

Telemark museum har ledig vikariat som avdelingsleder for bygningsvern. Varighet fra nå og ut hele 2023, med mulighet for videre forlengelse.

Bygningsvernavdelingen er et team med variert fagbakgrunn som skal løse oppgaver av både antikvarisk karakter og innenfor moderne bygningsdrift. Vi ønsker en ny kollega som passer inn i teamet, både som leder og fagperson, med personlig egnethet for moderne museumsarbeid.
Bygningsvernavdelingen forvalter museets bygninger, bestående av rundt syttifem bygninger fra middelalder og frem til i dag. Avdelingen har blant annet ansvar for dokumentasjon, tilstandsvurderinger, vedlikehold og restaurering av de antikvariske bygningene. Avdelingen bidrar med tjenester til de andre avdelinger på museet f.eks i forbindelse med arrangementsavvikling og flytting av objekter. Til avdelingen ligger også arbeidet med å gjenskape og videreføre tradisjonell håndverkskunnskap. Avdelingen har ansvar for brann og sikring, park og anlegg.

Vi ser etter
en person med kompetanse innen forvaltning, drift og vedlikehold, men også prosjektering, finansiering og samfunnskontakt. Det er en fordel med erfaring fra antikvarisk vedlikehold.

Blant oppgavene er:
• Oppfølging av personale og prosjekter.
• Utvikling av prosjekter, inkl skrive søknader, oppfølging og rapportering.
• Oppfølging av håndverkerne og evt innleide fagmiljøer.
• Gjennomføre befaringer, opprettholde serviceavtaler, utarbeide tilstandsvurderinger.

Avdelingsleder har personal-, ressurs- og budsjettansvar for avdelingen, og inngår i ledergruppa på museet og rapporterer til direktør. Kontorsted er Skien, Brekkeparken. Museet har også FDV ansvar for museer i Nome, Kragerø og Porsgrunn som må følges opp.
Stillingen er allsidig, så derfor kan ulike typer bakgrunn og utdanning være aktuelt for oss.

Vi ønsker at du:
• Har høyere utdanning på masternivå, evt at du har utdanning som handverker og flere år med relevant arbeidserfaring.
• Har erfaring som leder og prosjektleder, er opptatt av godt arbeidsmiljø og bedriftskultur, og setter HMS-arbeid høyt.
• Har erfaring med å skrive rapporter, prosjektsøknader og faglige vurderinger.
• Har førerkort for bil.

Vi tilbyr
varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å være med på å utvikle hele museet, lønn etter avtale, samt pensjonsordning i KLP.
Telemark museum er et konsolidert museum for nedre Telemark. Nærmere om selve museet kan leses på våre web-sider: telemarkmuseum.no.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte direktør Barbara de Haan (mob 917 77 561) eller adm.sjef Siv Dyrkolbotn (mob 959 01 660).

Søknadsfrist 24. Oktober.

Søknad sendes: Telemark Museum, Øvregate 32A, 3715 SKIEN – post@telemark.museum.no

Søk
Search