Barnevogn

(TGM-BM.1965:475)
Hans H. Holta var museets første styreleder (Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, nå Telemark museum) i årene 1909-1941. Holta var mannen som tok initiativet til kjøpet av Søndre Brekke gård, som ble omgjort til museum. Hans H. Holta og familien bodde i Lagmannsgården på Frogner. Denne barnevognen ble gitt til museet av to av hans døtre, Sofie og Ingeborg. Ifølge dem ble barnevognen kjøpt inn rundt år 1900. Denne type barnevogner var i bruk fra 1880-årene.

Søk
Search