/Bokhandel/

Bokhandel

    Jørgen Haave er konservator og ibsenforsker og er bokaktuell med boka Familien Ibsen.

Familien Ibsen

2017-12-20T14:12:07+00:00 25. april 2017|

Konservator og ibsenforsker Jørgen Haave har en alternativ forklaring på Henriks anstrengte forhold til familien. Familien Ibsens fallitt skyldtes ikke fyll og sløseri i boken Familien Ibsen.

Nyblin Kunstfotografier

2018-04-30T11:39:05+00:00 23. april 2017|

Bilde-skatter fra fotograf Ragnvald Nyblin's historiske foto-arkiver. Kunstfotografi eller dokumentasjon - det må leseren selv avgjøre. Nyblin var langt forut for sin tid ved valg av motiver. For 100 år siden var det vanligste å fotografere portretter. Nyblin tok uvanlig mange bilder med helt andre

Ulefos Hovedgaard først og fremst

2017-12-20T14:22:29+00:00 23. april 2017|

Boken gir deg historien om hvordan Niels Aall bygde et av landets vakreste hus i årene 1801 - 1808 og om byggherrens rolle i norsk historie. Boken er gjennomillustrert med gamle malerier og fotografier av Tom Riis.

Hilsen fra Telemark

2018-04-30T11:41:24+00:00 23. april 2017|

Stein Høibø skriver i bokens forord: "Det var først og fremst lysten til å vise frem postkortene mine fra Telemark, som ga meg inspirasjon til å gi meg i kast med dette prosjektet. Jeg lånte bort min samling til Telemark Museum ved Tor Kjetil

Norskt bondesylv

2017-12-20T14:21:56+00:00 23. april 2017|

I bokens forord står det: "Rikard Berges Norskt Bondesylv har kome ut to gonger tidlegare. Fyrste utgåva kom i 1925 i eit opplag på 400 eksemplar og var utgjeven av Eirik Gunleikson i Risør. I 1975 gjekk Seljord Kunstforening og Noregs Boklag saman om

Norsk havekunst under europeisk himmel

2018-04-30T11:44:46+00:00 23. april 2017|

Tidligere var haver nødvendige deler av en husholdning, enten det varpå landet eller i byen: Kjøkken- ogfrukthaver forsynte folk med nødvendige produkter. Men utformingenav haver ble også praktisert som en kunstform. Inspirasjonskildene var store europeiske haveanleggogen omfattendelitteratur som både diskuterte havekunstens ideer og tilbød

Hundre år på Brekke

2018-04-30T11:46:45+00:00 23. april 2017|

For vel hundre år siden samlet en gruppe ærverdige menn seg i Skien. De så med alvorlig bekymring på fremtiden. De fryktet at verdifulle gjenstander og minner om det gamle Telemark og fylkets beboere skulle selges til Oslo og andre fjerne strøk. Noe måtte

Ferieliv i Kragerø

2018-04-30T11:48:09+00:00 20. april 2017|

Hver sommer inntar en egen folkestamme Kragerø. Denne stammen, feriefolket, foretar seg en rekke forunderlige ting. De går rart kledd, de kjører i merkelige farkoster, og de utfører ritualer som kan fremstå som besyndelrige og gåtefulle. Feriefolket har sine stammemøter og samlinger, sine symboler,

Theodor Kittilsen Tusenkunstneren fra Kragerø

2017-12-20T14:21:43+00:00 23. mars 2017|

Theodor Severin Kittilsen skapte kunst som er blitt stående igjen for ettertiden som folkelige nasjonale skatter og allemannseie. Gjennom sin kunst har han gitt oss muligheten til å opppleve troll og huldrer på nært hold. Hans illustrasjoner er blitt en integrert del av folkeeventyrene,

Norges handel – sjøfart og industri i tekst og billeder

2017-03-27T13:43:40+00:00 23. mars 2017|

Førsteutgaven av denne boken ble utgitt i forbindelse med hundreårsjubileet for grunnloven i 1914. Boken var ment å skulle presentere kultur og næringsveier og anskueliggjøre nasjonens materielle og økonomiske fremgang. I vår tid gir denne boken, ikke minst gjennom sitt rikholdige historiske billedmateriale, et

De syv fruer til Ulefos Hovedgaard

2017-03-27T13:53:48+00:00 23. mars 2017|

Forfatteren har med denne boken ønsket å bringe fruene og kvinnene bak de brave menn av Aall-slekten fra skyggen og frem i lyset. Disse kvinnene viste stort ansvar og hjertelag for hjem, ektemann og barn. De bestyrte en storbedrift hvor hjem, barneoppdragelse, representasjon, tjenerskap,

Myllarguten – Gibøen

2017-03-27T13:52:31+00:00 23. mars 2017|

"Um norske spelemennar hev her vori lite skrivi, og folk veit lite um deim. Eg sette meg for aa samle tilfang til ei norsk spelemanns-sogu, og eg hev haldi paa med de i mange aar. Men daa de er eit arbeid som femner vidt

Regioner og kulturområder i Telemark

2017-03-27T13:53:11+00:00 23. mars 2017|

Heftet forteller om mangfoldet innen den gamle bondekulturen i Telemark. Forfatteren tar for seg særpreg og kulturtrekk i landskap, hus og tun, inne i hus i møbler og innredning, eller i drakter og dialekter i Grenland, Vest-Telemark, Aust-Telemark og Tinn før 1900.

Ibsen in Skien and Grimstad

2018-04-30T11:52:18+00:00 23. mars 2017|

His education, reading, and early works Ibsen's beginnings are more obscure than one might expect for someone of his stature. One reason for this obscurity is that his early ears were spent in small towns. He was born in 1828 in Skien, a town

Vandring i bygd og heid

2017-03-27T13:55:03+00:00 23. mars 2017|

Fylkesmuseet for Telemark og Grenland gav med denne boka ut ei faksimileutgåve av Sveinung Mosstaul si bok "Vandring i bygd og heid" frå 1936. Museet tok over eit mindre restopplag av boka etter sonen til forfattaren, Olav Mandt Mosstaul, i 1987. Dette opplaget vart

Thaulow i Kragerø

2017-03-27T13:55:36+00:00 23. mars 2017|

Denne boken om Frits Thaulows opphold i Kragerø 1881-1882 er utgitt av Berg Kragerø Museum i forbindelse med utstillingen "Thaulow i Kragerø" i malerisalen på Berg sommeren 2007. Forfatteren har benyttet anledningen til å se med kritisk blikk på det såkalte kunstneropprøret i begynnelsen

Siljanbilder – glimt fra bygdas kulturhistorie

2017-03-27T13:58:53+00:00 23. mars 2017|

Bakgrunnen for å skrive en siljanhistorie i bilder er at Fylkesmuseet for Telemark og Grenland i samarbeid med Øyvind Valle som lokal kontaktperson i 1986 tok til med fotobevaringsarbeid i Siljan. Formålet var å forsøke å finne ut hva som fantes av eldre fotografier

Fotografier fra Henrik og Suzannah Ibsens album

2018-04-30T11:54:04+00:00 23. mars 2017|

Henrik og Suzannah Ibsen etterlot seg et fotografialbum som fikk en ganske dramatisk livshistore. Via deres sønn statsminister Sigurd Ibsen og hans hustru Bergliot, født Bjørnson, kom albumet i sønnesønnen Tancred Ibsens eie. Tancred Ibsen, rittmesteren som ble en kjent filmskaper i vårt land,

Soloppgang i Kragerø

2018-04-30T11:58:31+00:00 23. mars 2017|

Historien om Edvard Munchs liv på Skrubben 1909-1915 er skrevet av Hans Martin Frydenberg Flaatten. Den ble skrevet til Munch-jubileet i 2009 i Kragerø, og er publisert av Kragerø kommune og Skåtøy historielag.

Ting om Ibsen

2018-04-30T11:59:53+00:00 23. mars 2017|

Boka viser litt ukjente sider av den verdenskjente dramatikeren, Henrik Ibsen, formidlet via en ting forfatteren har eid og brukt. Hans malerier, hans badekar, flosshatten og barbersakene. Bidrag fra en rekke kjente skribenter og forfattere, Arne Bugge Amundsen, Hege Duckert, Tomas Hylland Eriksen og

Draktskikk i Aust-Telemark. Mangfald og endring

2017-03-27T14:02:46+00:00 20. mars 2017|

Aagot Noss var førstekonservator og leiar for drakt - og tekstilsamlingaved Norsk folkemuseum. Ho skreiv ei rekkje bøker om folkedrakter. Draktskikk i Aust-Telemark. Mangfald og endring er den siste i triologien om folkedraktskikken i Telemark. - Med Bø og Heddal som sentralområde, supplert med

A thing or two about Ibsen

2018-04-30T12:01:16+00:00 20. mars 2017|

This book A thing or Two about Ibsen - His possesions, dramatic poetry and life, reveals hitherto unknown aspects of the worldfamous Norwegian playwright and poet. Talking Ibsen's conscious realationship to his surroundings as starting point, we have allowed his possessions - Ibsenabilia -