/«de sal: folches kisteklæder» i Bø gamle kyrkje

«de sal: folches kisteklæder» i Bø gamle kyrkje

Kven ligg gravlagde under golvet i Bø gamle kyrkje? Vi ser på kister, kisteutstyr og klednad av dei døde og jamfører dette materialet med andre, tilsvarande graver i Noreg og Norden. Dette er ein del av vår historie som har vore lite omtala og er såleis ukjend for dei fleste. Boka gjev den første samla presentasjonen av temaet i vårt land.

Pris

49,-

Forfatter

Ingebjørg Gravjord

Utgitt

2005
Bestill