/Familien Ibsen

Familien Ibsen

  • Jørgen Haave er konservator og ibsenforsker og er bokaktuell med boka Familien Ibsen.

Det har vært en gjengs oppfatning at det var synd på Henrik Ibsen i barndommen. Dikterens far var angivelig en alkoholiker som hadde et konfliktfylt forhold til eldstesønnen. Det hevdes også at faren mistet familieformuen fordi han drakk og sløste med penger. Og da pengene forsvant, måtte de flytte til et falleferdig småbruk langt utenfor byen hvor de ble tvunget til å leve som fattige bønder. Fallet nedover den sosiale rangstigen gjorde faren enda mer tørst og hissig, og lille Henrik skammet seg over farens karakterløshet.

Jørgen Haave har en alternativ forklaring på Henriks anstrengte forhold til familien. Familien Ibsens fallitt skyldtes ikke fyll og sløseri, men kan forklares med fremveksten av den moderne og demokratiske rettsstaten Norge i årene fra 1814 til 1905. I tillegg står historiene til menneskene som kjente Henrik Ibsen i barndommen, i strid med forestillingen om det stakkars, utstøtte barnet. De forteller om en gutt som ble skjemt bort av sin far, som likte å være kreativ i ensomhet, og som provoserte jevnaldrende med sin overlegenhet og arroganse.

Forfatteren Jørgen Haave ble ansatt ved Henrik Ibsen Museum i Skien i 2008. Han er utdannet litteraturviter og har i dag stilling som konservator ved Telemark museum. Med denne boka ønsker han å løse flere av gåtene i Henrik Ibsens biografi. Hva skjedde egentlig da familieformuen forsvant? Hvorfor brøt Henrik Ibsen tidlig kontakten med sine søsken og foreldre? Og hvorfor kom dikteren aldri tilbake til Skien etter å ha reist fra byen som ung?

352 sider    Innb.
Museumsforlagets nettside

Pris

Pris: Kr 390,–

Forfatter

Jørgen Haave

Utgiver

Museumsforlaget

Utgitt

Utgivelsesdato: 22. april 2017

Katalognr.

ISBN 9788283050455
Bestill