fbpx

Opphøyd og oversett – norske herregårdsmuseer

Opphøyd og oversett - norske herregårdsmuseer

«Dette er solid akademisk håndverk skrevet av dyktige fagfolk, spekket med kunnskap og gode illustrasjoner.»

Museum – tidsskrift for kritikk og debatt.

Denne boken beskriver en lite påaktet del av norsk kultur- og museumshistorie. Boken handler om de norske herregårdsmuseene og belyser hvordan ulike aktører siden midten av 1800-tallet har skapt en sammensatt norsk museumstype – herregårdsmuseet. Herregårder og aristokrati er fenomener som i Norge har hatt et tvilsomt rykte, siden det var vanskelig å innlemme dem i den store fortellingen om hva som var «norsk».

Opphøyd og oversett forklarer hvorfor det har vært slik, men også hvordan herregårdsmuseene har klart å finne sin plass i det større museumslandskapet. Boken reiser også spørsmålet om hva som er de norske herregårdsmuseenes ut.fordringer og muligheter fremover. Kapitlene i denne boken peker på flere veier til fornyelse og nytenkning.

Leder av samlingsforvaltning, Ellen Rodvang ved Telemark museum er en av redaktørene av boken. Hun har også skrevet kapittelet Ulefos Hovedgaard blir museum. Sammen med Monika Mørch har hun også forfattet kapittelet om Herregårdsmuseene og kulturpolitikken 1980-2022.

Pris

490,-

Forfatter

Div. forfattere. Red. Arne Bugge Amundsen, Aina Aske og Ellen Rodvang (red.)

Utgiver

Telemark museum

Utgitt

2022

Katalognr.

Bestill boken

Bestill bok

Alle felter markert med en rødt stjerne: * må fylles ut.

Kundeopplysninger

Adresse

Tilleggsopplysninger

I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr på 30,- +porto
Kryss av nedenfor for å bekrefte at du ikke er en automatisk innsender *

Søk
Search