/Siljanbilder – glimt fra bygdas kulturhistorie

Siljanbilder – glimt fra bygdas kulturhistorie

Bakgrunnen for å skrive en siljanhistorie i bilder er at Fylkesmuseet for Telemark og Grenland i samarbeid med Øyvind Valle som lokal kontaktperson i 1986 tok til med fotobevaringsarbeid i Siljan. Formålet var å forsøke å finne ut hva som fantes av eldre fotografier i bygda og innhente opplysninger om bildene.

Pris

49,-

Forfatter

Øyvind Valle og Tor Kjetil Gardåsen

Utgiver

Fylkesmuseet for Telemark og Grenland

Utgitt

1989
Bestill