Siljanbilder

– glimt fra bygdas kulturhistorie

Bakgrunnen for å skrive en siljanhistorie i bilder er at Fylkesmuseet for Telemark og Grenland i samarbeid med Øyvind Valle som lokal kontaktperson i 1986 tok til med fotobevaringsarbeid i Siljan. Formålet var å forsøke å finne ut hva som fantes av eldre fotografier i bygda og innhente opplysninger om bildene.

Pris

49,-

Forfatter

Øyvind Valle og Tor Kjetil Gardåsen

Utgiver

Fylkesmuseet for Telemark og Grenland

Utgitt

1989

Bestill bok

Bestill boken

Bestill bok

Alle felter markert med en rødt stjerne: * må fylles ut.

Kundeopplysninger

Adresse

Tilleggsopplysninger

I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr på 30,- +porto
Kryss av nedenfor for å bekrefte at du ikke er en automatisk innsender *

Søk
Search