/Vandring i bygd og heid

Vandring i bygd og heid

Fylkesmuseet for Telemark og Grenland gav med denne boka ut ei faksimileutgåve av Sveinung Mosstaul si bok «Vandring i bygd og heid» frå 1936. Museet tok over eit mindre restopplag av boka etter sonen til forfattaren, Olav Mandt Mosstaul, i 1987. Dette opplaget vart snart seld ut.

«Vandring i bygd og heid» skildrar vandringar til gardar, skogs- og heitrakter i Vest-Telemark, som er kjende og kjære for mange.

Pris

39,-

Forfatter

Sveinung Mosstaul alias "Svein Ung"

Utgiver

1994 - Fylkesmuseet for Telemark og Grenland

Utgitt

Første gang i 1936 og senere 1994
Bestill