Møtelokaler

Møtelokaler 2018-03-09T14:22:51+00:00
Kafeen i Brekkeparken er et egnet lokale for møter.

Brekkeparken kafe

Kapasitet: Inntil 65 personer

Leie av lokalet m/vert: 3.500 kr

Servering etter avtale.

Prosjektor og  internettilgang

Ta kontakt
tlf. 476 84 003
(Bendik Andreassen)

E-post: Brekkeparken kafe

Vinterhagen på kafeen

Kapasitet: Inntil 14 personer

Leie av lokalet m/vert: 1.200 kr

Servering etter avtale.

Prosjektor og  internettilgang

Ta kontakt
tlf. 476 84 003
(Bendik Andreassen)

E-post: Brekkeparken kafe

Loftet på kafeen

Kapasitet: Inntil 40 personer

Leie av lokalet m/vert: 2.500 kr

Servering etter avtale.

Prosjektor og  internettilgang

Ta kontakt
tlf. 476 84 003
(Bendik Andreassen)

E-post: Brekkeparken kafe