Kirkesamlingen

Kirkesamlingen i Brekkeparken

Kirkesamlingen

Vestre fløy var stall, i dag er det en rikholdig kirkesamling her. Samlingen har gjenstander fra hele Telemark, fra kirker som er revet eller som har brent.
Kirkesamlingen framstår som et komplett kirkerom. Noen ganger i året brukes kirkesamlingen til å feire livshøytider eller avholde messer.

Vognskjul

Begge uthusfløyene til hovedhuset på Søndre Brekke ble satt opp av Niels Aall i årene 1811-1813.
Den østre fløyen var opprinnelig ved- og vognskjul, og fremdeles er det vogner som har plass her.

Søk
Search