Bekkhusburet (1692)

Bekkhusburet (1692) 2017-04-05T12:48:23+00:00

Fra Mandal i Seljord

Buret er en gammel hustype som er nevnt allerede i Gulatingsloven (fra år 900). Buret var gårdens matkammer, her ble kjøtt, flesk, korn og mel lagret. For å hindre rotter og mus å komme inn, ble buret satt på stabber. Av dette kommer ordet stabbur.
På noen gårder var det skikk å legge de døde i buret fram til gravferdsdagen. Derfor kunne buret bli kalt likbur.

Bekkhusburet kom til Brekkeparken i 1930.