Kirkegården

Kirkegården 2020-08-13T11:55:53+00:00

Gravmonumenter fra Skiens gamle kirkegård

Det store gravmæle etter Didrik von Cappelen (1734-1794) var sentrum i gravmonumentene fra Skiens gamle kirkegård som hadde plass i Brekkeparken fra 1910-2019. I 2019 ble gravminnet lagt på magasin, fordi det nye museumsbygget i Brekkeparken skal stå på denne tomta.

I gravmonumentet viste det seg at det lå rester av levninger, noe museets ledelse ikke var klar over.
Levningene ble hentet og ivaretatt på en verdig måte av Skien kirkelige fellesråd. Se NRKs nyhetsinnslag om funnet (Kapittel 7 i sendingen) eller les mer her på vår nettside.

Gravmælet er et støpejernsarbeid fra Bærums jernverk, og er et bilde på Cappelens rikdom. Han drev med trelasthandel, skipsrederi og ble Skiens rikeste mann.

Den høye malmkassen bærer navnet Emilie Selmer. Hun døde 20 år gammel i 1828, mens hun var på besøk hos en slektning i Skien. Emilie Selmer skal være den ”Selma” som Henrik Wergeland omtaler i sine brev og i ”Hasselnødder”. Hun var en av hans forelskelser ”på distanse”.

Barokktidens smak preger støpejernsplatene, de er prydet med bibelmotiver, evangelistbilder og medaljonger.

Den gamle kirkegården i Skien ligger der Landmannstorget er i dag.

Gravminnene kom til Brekkeparken i 1910, og blir altså å finne på den kulturhistoriske kirkegården på Lie i Skien i framtida.