///Kleivbutikken (1800-tallet)

Kleivbutikken (1800-tallet)

Kleivbutikken (1800-tallet) 2017-04-26T10:45:43+00:00

Tomtegata 2 er beskjedent i størrelse, men har likevel huset kolonialbutikk og tre boliger. Innenfor butikken, på loftet og i tilbygget bodde det arbeiderfamilier. Selv om boenheten i sidebygningen bare hadde kjøkken og stue, var det gjerne store familier som leide husværet. Utedo og vedskjul hørte til boligen, vann måtte hentes i en vannpost i gata.

Den gamle kolonialbutikken ble en del av museet I 1979. Kristiane Jensen drev butikken i mange år, derfor ble den kalt ”Butikken til Kristiane”.

Det har vært butikk her siden 1884, men innredningen er fra 1907.
Kleivbutikken var en av veldig mange bydelsbutikker som fantes helt til 1970-åra. Folk som bodde i nabolaget handlet det meste de trengte her, og utvalget var stort. De fleste ”handlet på bok”, og gjorde opp for seg en gang i uka.

Museets venner holder butikken åpen under noen arrangement på sommerstid, og som regel når det er julemesse i Brekkeparken.