///Lysthus, Kjellestad (1800-tallet)

Lysthus, Kjellestad (1800-tallet)

Lysthus, Kjellestad (1800-tallet) 2017-04-05T12:45:57+00:00

Lysthuset sto på gården Kjellestad i Bamble, som ble oppført på begynnelsen av 1800-tallet av Albert Blehr og sønnen Bernt Blehr.
I 1918 brant gården ned, bare lysthuset og et båthus stod igjen.

Lysthuset kom til Brekkeparken i 1927.