Minnestøtte, Klosterøya

Minnestøtte, Klosterøya 2017-04-26T10:43:46+00:00

Klostermonument fra Gjemsø kloster i Skien (1788)

Monumentet ble reist på Gjemsø kloster i 1788, i forbindelse med at kronprins Fredrik besøkte herregården ved klosteret. Det er antakelig kammerherre og stiftmann Fridrik Georg Adeler som har reist monumentet.

Klostermonumentet kom til Brekkeparken i 1917.