///Serkelandsstua (1594), Siljan

Serkelandsstua (1594), Siljan

Serkelandsstua (1594), Siljan 2017-04-05T12:58:05+00:00

Stua fra i Siljan representerer en nokså uvanlig stuetype for Telemark, nemlig ramloftstua – en original stuetype med røtter tilbake til middelalderen. Den kjennetegnes ved et oppbygd ramloft røstet på tvers av hovedhuset. Ramloftstuene er først og fremst kjent fra områder lenger øst, som Gudbrandsdalen og sør i Østerdalen.
Vi vet lite om hvordan Serklandstua har sett ut i detalj, når det gjelder vinduer, ildsted og innredning. Derfor er ikke disse elementene rekonstruert.

Serkelandsstua kom til Brekkeparken i 1911.