Serkelandstua

Serkelandstua (1594)

Serkelandstua fra Siljan

Den kjennetegnes ved et oppbygd ramloft røstet på tvers av hovedhuset. Ramloftstuene er først og fremst kjent fra områder lenger øst, som Gudbrandsdalen og sør i Østerdalen.

Vi vet lite om hvordan Serklandstua har sett ut i detalj, når det gjelder vinduer, ildsted og innredning. Derfor er ikke disse elementene rekonstruert.

Serkelandsstua kom til Brekkeparken i 1911.

Søk
Search