Den eldste tannlegestolen

(TGM-BM.1937-38:100)
Gap opp! Denne tannlegestolen i tre har tilhørt Skien skolestyre, og mange skolebarn har nok sittet i den. Stolen kan reguleres for å gi pasienten en bedre sitteposisjon. Pedalboret har et tungt understell i jern med fotformet pedal. Den er festet til et hjul som driver mekanikken til boret.

I 1917 ble det fastsatt at bykommunene skulle gi tilfredsstillende tannpleie til sine skoleelever. Etter 30 år fant Stortinget imidlertid ut at offentlig tannpleie ble ujevnt praktisert i Norge, det var stor forskjell mellom bygd og by. I utkantstrøk var det nærmest uvanlig at skolebarn fikk undersøkt tennene sine. Dette ble utgangspunktet for utredningen av folketannpleie på slutten av 1940-tallet, som førte til Lov om folketannpleie av 1949.

Søk
Search