DuVerden i Porsgrunn

DuVerden Sjøfartsmuseum + Vitensenter

Et opplevelses- og læringssenter for realfag, teknologi og sjøfartshistorie i Porsgrunn.

Gå til DuVerdens hjemmeside

DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter er et opplevelses- og læringssenter for realfag, teknologi og sjøfartshistorie og har status som regionalt vitensenter for Vestfold og Telemark. Som et av landets 12 vitensentre er vi en del av myndighetenes strategi- og tiltaksplaner for å øke interessen for og rekrutteringen til realfag.

Som sjøfartsmuseum og vitensenter skal DuVerden spille en rolle i allmenndannelsen og være en arena der publikum kan fornye sine kunnskaper på egne premisser. Med interaktive utstillinger, ulike formidlingsmetoder og tekst, bilder og filmer viser vi bredde og mangfold og setter temaene inn i tidsaktuelle, historiske og kulturelle sammenhenger. Gjennom kommuneavtaler, skoleavtaler og regionale og nasjonale prosjekter er vi en ressurs for skoler og barnehager i Vestfold og Telemark og tilbyr relevante læringsprogram og aktiviteter.

DuVerden er eid av Telemark museum og holder til i Sjøfartens Hus i Porsgrunn.

Søk
Search