Organisasjonen

Telemark museum drifter Henrik Ibsen museum og Brekkeparken i Skien, Porselensmuseet i Porsgrunn, Ulefos Hovedgaard i Nome og Kittelsenhuset i Kragerø.

Museet har fire fagavdelinger som har overordnet faglig ansvar på alle museumsanleggene. Avdelingslederne utgjør museets ledergruppe, sammen med direktøren.

Direktør ved Telemark museum: Barbara Ida de Haan
Styreleder for Telemark museum: George Aubert

Fagavdelingene er samlingsforvaltningen, publikumsavdelingen, bygningsvernet og administrasjonen.

Ledere for de ulike avdelingene er:
Samlingsforvaltning: Ellen Rodvang
Publikumsavdelingen:  Silje Honningdal
Bygningsvern og drift: Jan Øya
Administrasjon: Siv Dyrkolbotn

Søk
Search