Telemark museum jobber med bærekraftsmål

01.02.2022 ble det startet et prosjekt for grønn omstilling på Telemark museum. Dette innebærer at museet har satt seg mål om å redusere sine klimautslipp, bli flinkere til å kildesortere, redusere strømforbruket, og etterstrebe bærekraftig drift av på generelt grunnlag.

Som en del av dette arbeidet, har Telemark museum startet fornyelse av sin Miljøfyrtårnsertifisering. Det betyr at museet må tilfredsstille nye og strengere klima- og miljøkrav. Telemark museum må øke kvaliteten på arbeidet innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Prosjektet Grønn omstilling og bærekraft har stort fokus på FNs Bærekraftsmål. Telemark museum skal jobbe for at våre varer er kjøpt fra en leverandør som  kan vise til en etisk leverandørkjede. Ved innkjøp vil museet stille strengere krav til produktenes produksjons- og transportmetode. På kort tid er det flere lokale varer å finne i våre butikker og kafeer. Du kan blant annet finne håndlagde produkter fra Hæges vev, Berit Kowalski, Blomsterhavn, Grep Grenland og Ljos Candles

Vi jobber kontinuerlig med forbedring av alle områder av driften av museum slik at Telemark museum blir en mer bærekraftig bedrift.

Har du gode, grønne idéer? Send inn her

Søk
Search