/Fagartikler

Fagartikler

Fagartikler 2019-04-05T13:09:49+00:00

En fortid skapt i vår tid

Hvordan driver vi kulturminnevern når mesteparten av kulturminnene er borte eller forandret. Vil fremtidens kulturminnearbeid i større grad måtte dreie seg om rekonstruksjoner, og

De sørlandske byggshoputhavnene

Det tradisjonelle akademisk/antikvariske synet på Sørlandets gamle bygningskultur som nasjonale kultursymboler og viktige kulturminner utfordres i dag av flere konkurrerende syn. Disse springer ut av

Gud er en kosmisk huleboer

Jørgen Haave, koservator og ibsenforsker ved Telemark Museum Under en sykdomsperiode i Tromsø på 1920-tallet, leste Peter Wessel Zapffe alt han kom over av Henrik

Keramiske produkter

Kirsten Tangen, arkivar ved Telemark Museum Alt som er framstilt av leire, fra den enkleste leirpotte til den fineste porselensfigur, er keramikk. Ordet keramikk

Skiens første brannbil er på hjul

”Det tok tid å få opp farta på FWD`en. Var det utrøkning oppover mot Norges Bank, gikk det seint, og ungane gikk ved sida og spurte hor det brant. Kleivbrua grua vi oss også for, her gikk ungane ved sida og erta vårs. Den beste utrøkninga vi hadde var te Gjemsø. Der var det flataste terrenget, og vi fikk opp farta på bilen”.