/En fortid skapt i vår tid

En fortid skapt i vår tid

Hvordan driver vi kulturminnevern når mesteparten av kulturminnene er borte eller forandret. Vil fremtidens kulturminnearbeid i større grad måtte dreie seg om rekonstruksjoner, og hvordan nærmer vi oss dette feltet?

Det spør 1. konservator Tor Kjetil Gardåsen ved Telemark Museum i en artikkel han har skrevet i Fortidsvern, medlemsbladet til Fortidsminneforeningen.

Temaet har særlig aktualitet når det gjelder forvaltning Telemarks nye verdensarvsteder Notodden og Rjukan og hvordan disse skal tilbakeføres til sin tidligere historiske tilstand.

Les artikkelen