fbpx

Henrik Ibsens grandtante var ikke rottefanger

Historien om Faster Ploug har skapt et feilaktig inntrykk av Henrik Ibsens oppvekst.

Da Henrik Ibsen Museum skulle friske opp utstillingene i forbindelse med hundre års minnet for dikterens død i 2006, ble et av rommene på loftet i hovedhuset innredet som «Rottejomfruens værelse». Rottejomfruen er en av karakterene fra skuespillet Lille Eyolf. Årsaken til at hun fikk et eget rom i Ibsens barndomshjem, er at Ibsen-biografer stadig gjentar at Rottejomfruen ble inspirert av Henrik Ibsens grandtante, Kirstine Ploug.

Det er riktig at Kirstine Ploug bodde i Henrik Ibsens barndomshjem fra familien overtok ansvaret for henne i 1831 frem til hun døde på Venstøp i 1837. Men grunnen til at hun regnes som inspirasjon til karakteren Rottejomfruen er langt mer gåtefullt, hevder konservator Jørgen Haave i denne artikkelen.

Les artikkelen her

Artikkelen er et tidlig utkast til forskningsartikkelen «“Faster Ploug”: The Rat Wife, or Merely an Old Aunt?» som ble publisert i forskningstidsskriftet Ibsen Studies no. 2/2011.

Søk
Search