Kaffedrikkingens moralske metamorfoser

Jorunn Sem Fure

Kaffedrikking er en dagligdags handling som foretas i hjem og på arbeidsplasser over hele verden og i aller høyeste grad i Norge. Nordmenn ligger på verdenstoppen i kaffekonsum pr hode, bare slått av finnene.

Kaffeslabberas

Det er kanskje ikke helt tilfeldig at utvandrede nordmenn i USA har utnevnt byen sin Stoughton som den offisielle hjembyen til The coffee brake. Kaffepausen er for mange noe nært et sakralt ritual i en ellers sekularisert hverdag.

Artikkelen handler om endringer i moralske vurderinger som har fulgt kaffedrikking over tid, eksemplifisert og analysert i ulike historisk geografisk kontekster. Når har kaffedrikking utgjort en moralsk utfordring – og for hvem? Og hvilke sosiale normer har vært knyttet til kaffedrikking i ulike kontekster?

Artikkelen gir ikke et uttømmende bilde eller noen systematisk kronologisk utviklingslinje, men har som formål å gi et innblikk i og reflektere over hvordan kaffedrikking har blitt assosiert med ulike verdier og normer i skiftende kulturelle kontekster og historiske perioder og undersøke hva kildene kan si om samtidens syn på kaffedrikking.

English summary:
Norway is, next to Finland, globally on top in coffee drinking per capita. Coffee was introduced as a luxurious commodity among the upper classes in the 18th century but spread soon to the lower classes. By 1850, literally “all” Norwegians had embraced the drink. However, the popular coffee consummation has been followed by concerns and worries, for its assumed negative effects on political authority, economics, and public health. Coffee drinkers from the lower classes have been judged for low moral standards for a variety of reasons through history and in different cultural contexts. The article focuses on changing moral discourses connected to coffee drinking and on the social differentiating mechanisms of different styles of coffee consumption.

Nøkkelord: Kaffe – kaffedrikking – moral – folkehelse

Les hele artikkelen her:

Kaffedrikkingens moralske metamorfose

Kaffeslabberas med Jorunn Sem Fure

Søk
Search