Knud Ibsens kollaps

Telemark museums Ibsenforsker Jørgen Haave sine betraktninger om handelsmannen Knud Ibsen, Henrik Ibsens far.

Venstøp, ca 1901. Digitalt museum

Ibsenforsker ved Telemark museum, Jørgen Haave, har studert faren til Henrik Ibsen, Knut Ibsen.

«Når man skal fortelle om en barndom og oppvekst i første halvdel av 1800-tallet, er det ikke helt unaturlig at man studerer farsfiguren i den familien det er snakk om. Og i Henrik Ibsens tilfelle er dette absolutt påkrevet fordi vi vet at det skjedde en økonomisk katastrofe for familien da Henrik var rundt syv år gammel. Dette økonomiske fallet blir av de fleste biografer fremstilt som selve det dramatiske vendepunktet i fortellingen om Henrik Ibsens oppvekst.

Etter syv lykkelige barneår, snur lykken plutselig om. Det skaper en klassisk dramatisk struktur i fortellingen om Henrik Ibsens barndom, og ingen biografer kan unngå å gjøre et poeng av dette.

Problemet er bare ingen så langt har kunnet forklare hva som egentlig skjedde. Hvorfor gikk forretningene over styr? Hvor i det sosiale hierarkiet falt familien Ibsen egentlig fra, og hvor var det de landet?»

Les hele foredraget her.

Søk
Search