/Slekten Aalls arkiver på Ulefos Hovedgaard (1660-1900)

Slekten Aalls arkiver på Ulefos Hovedgaard (1660-1900)

  • Niels, Jørgen og Jakob Aall var tre brødre som hadde stor politisk makt.

Arkivet etter slekten Aall, som Telemark Museum forvalter, ble i 2014 tatt opp i Norges dokumentarv. Arkivets potensiale som kilde til kunnskap i en viktig periode i Norges historie ble vektlagt da arkiv fikk forhøyet status. 

Kirsten Tangen er arkivar Telemark Museum. Hun har skrevet en grundig artikkel om arkivet.

På Ulefos Hovedgaard, i Nome i Telemark, befinner det seg en stor mengde arkivalia vedrørende Ulefos-godset og medlemmer av familien Aall. Det dreier seg om dokumenter angående driften av godset, korrespondanse med handelspartnere i inn- og utland, embetsbrev og private brev.