/Fakta om nybygget VEV i Brekkeparken

Fakta om nybygget VEV i Brekkeparken

Fakta om nybygget VEV i Brekkeparken 2018-09-27T15:29:35+00:00

– Prosjektet ble igangsatt som utredning i januar 2014.
– Første søknad til Staten om delfinansiering ble sendt februar 2015. Planer og behov for nybygg til Telemark Museum har gjennom tre statsbudsjett fått omfattende og positive beskrivelser fra Stortingets Familie- og kulturkomite.
– Skien kommune og Telemark fylkeskommune har behandlet nybygg som en del av sine budsjettvedtak både i 2016 og 2017.
– Arkitektkonkurranse gjennomført i 2016 og 2017, med Børve Borchsenius Arkitekter som vinner. Arkitekt vil være ansvarlig søker for rammetillatelse til Skien kommune.
– Byggets navn ble fra arkitektene døpt til VEV. Arkitektene har tegnet en stor trekrone, der materialet, fasaden og de store trærne i parken veves inn i hverandre, derav navnet VEV.
– Arkitekt har sammen med Multiconsult og Dronninga Landskap gjennomført arbeidet med konkurransegrunnlag, med full kvalitets- og ytelsesbeskrivelse for totalentreprise.
– Brekkeparken som areal er til behandling som reguleringsplan i Skien kommune. Ute til høring, med forventet behandling i oktober 2018.
– Det er gjennomført et omfattende regnskap for klimagassutslipp, samt andre miljøfaglige beskrivelser, for hele byggeprosjektet.
– Nybyggets brutto areal er på 2.543 kvadratmeter. I tillegg inkluderer budsjettet ferdigstillelse av tre andre bygg; Sentralmagasin, Verkstedbygg og Arkivbygg. Denne firedelingen av anleggsbehovet til Telemark Museum har vært en kreativ og ønskelig modell for både museet selv, Telemark fylkeskommune, Skien kommune – og nå også Staten.
– Bygget går over tre etasjer, hvorav det store utstillingsarealet er i en underetasje. Telemark Museum har mye på hjertet, så derfor er utstillingene i det nye museet det aller viktigste. Vi skal fortsette med de populære utendørs arrangementene, men nybygget vil gi et profesjonelt og moderne tilbud – innendørs – gjennom hele året. Museet har store skatter som hittil ikke er vist. Vi kan nevne en av landets største fotosamlinger, en av landets eldste båter, en av landets mest sjeldne myntsamling – og sånn kan vi fortsette lenge. Det har lenge vært ønskelig å gjøre dyptpløyende utstillinger på både middelalderhistorien og klosterlivet, på bronsealderen og helleristninger, på bybrannene og folkelivet, på sølvet og folkedraktene våre. Attraksjonene og historiene er vår felles historie, vår lokale kulturarv, nå skal vi vise den fram.
– Hele byggeprosjektet, inklusiv nybygg, de tre øvrige anleggene, forprosjektering, inventar og deler av utstilling er kostnadsberegnet til kr 136 millioner, ekskl mva.
– Telemark Museum er selv byggherre for nybygget og planlegger byggeprosjektet gjennomført som en totalentreprise. Prosjektleder er Bjørn Rudborg, avdelingsleder for bygningsvernet ved Telemark Museum. Rådgivende ingeniørkonsulent SWECO er engasjert som byggherreombud.
– Videre prosedyre er endelig behandling i Skien kommune og Telemark fylkeskommune, med påfølgende kunngjøring av konkurranseprosjektet på Doffin (Ddatabase offentlige innkjøp).