Fullfinansiert nybygg

Nybygg

Sparebanken Telemark og Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland gir 11 millioner kroner i tidenes gave til kulturformål. Dermed er nybygget i Brekkeparken fullfinansiert.

Det er Telemark Museum som er den lykkelige mottaker, og gaven skal benyttes til å realisere det nye museet i Brekkeparken.
– For sparebankstiftelsen er nybygget i Brekkeparken noe av det viktigste for distriktet på lang tid. Det er få tiltak som favner så bredt som det nye museet, derfor er det så veldig hyggelig å kunne bidra med en slik gave. Det nye museumsbygget er ikke bare kultur og historie, det er by- og stedsutvikling, kompetanseløft og gir hele befolkningen et stolt samlingssted. Men det viktigste er kanskje at nybygget favner hele befolkningen, fra barn og unge, til voksne og eldre – og tusenvis av besøkende, sier styreleder i Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland, Morten N. Wexels.

Får «Banksalen» som takk

– Dette bidraget er helt avgjørende. Vi kunne aldri ha realisert et nytt museumsbygg på to og en halv tusen kvadratmeter uten et betydelig bidrag fra private. Kulturdepartementet har vært veldig tydelig på at vi må få til et skikkelig privat-offentlig samarbeid, det poengterte kulturminister Trine Skei Grande da hun kom med bevilgningen for to år siden. Nå har vi klart det, takket være banken og stiftelsen, sier direktør for Telemark Museum, Jorunn Sem Fure.
– Dette er en av de absolutt største begivenheter i hele museets 110 år lange historie, legger hun til og forteller at som takk vil museet døpe foredragssalen i det nye bygget til «Banksalen».

Helårsåpent – endelig

Banken og stiftelsen har lagt til grunn at det lenge har vært savnet et tyngdepunkt for å formidle fortellingene om vår rike historie, om vår kultur og våre tradisjoner.
– Vi har savnet et sted hvor museet kan formidle hele året! Derfor vil det nye museumsbygget gi folk i Grenland noen nye muligheter – og det vil bli skapt en ny attraksjon! Og den regner vi med vil fange interesse langt utenfor grenlandsområdet. Vi får også en arena og en møteplass som folk kan bruke dersom de skal møtes for å møtes. Det er noe vi savner i disse koronatider og som vi lengter etter når det igjen blir hva vi kan kalle normale tider.
For Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland og Sparebanken Telemark er dette viktige anliggender. Den kapitalen som stiftelsen og banken har i dag er skapt her. Og den skal komme regionen til gode.

Gave til befolkningen

– Vi har kommet til at det nye museumsbygget virkelig er en gave til befolkningen. Og det favner de gaveformålene som vi prioriterer. Derfor vil vi bidra til denne gaven til befolkningen ved selv å gi en gave til dette viktige byggeprosjektet. Dette er helt i tråd med vår sparebankånd, vår identitet, sier banksjef i Sparebanken 1 Telemark, Per Halvorsen.
I dialogen mellom Telemark Museum og giverne har det også vært et tydelig ønske om at nybygget, så vel som museet som sådan, skal bidra til å oppnå FNs bærekraftmål. I arbeidet videre skal derfor museet være en stolt bidragsyter til et sosialt bærekraftig samfunn, preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Fullfinansiert

Nybygget har et budsjett på kr 114 millioner kroner. Av dette finansierer staten 45 millioner, Skien kommune og Vestfold/Telemark fylkeskommune kr 25 millioner hver, byggefond (museets egne midler) 5 millioner, gaver og gaveforsterkningen som den ferske gaven utløser, til sammen 14 millioner kroner.
– Bank og fond henger sammen, for fondet er jo «gamle» penger i banken. Fordelingen er 3,5 millioner fra banken og 7,5 fra sparebankstiftelsen, sier Jan Terje Olsen som er daglig leder i Sparebankstiftelsen Telemark Grenland.
– 7, 5 millioner er det vi vanligvis gir per år, men vi har valgt å plusse på litt i år, så lag og foreninger får som vanlig, i tillegg til denne ekstraordinære gaven, sier Wexels.

Søk
Search