Via Ceram

ViaCeram – Polen og Norge på Den Europeiske Keramiske Ruten

Samarbeidsprosjekt mellom Telemark museum og Keramisk museum i Boleslawiec, samt Boleslawiec kommune. Prosjektet er planlagt gjennomført innen 1. kvartal i 2024. Støttebeløp er på 3 500 000 euro, mens hele rammen er på 4 442 923,81 euro.

Prosjektbeskrivelse: «ViaCeram» kan deles i to hoveddeler. Den ene hoveddelen i «ViaCeram» dreier seg om restaurering og revitalisering av det gamle Puckler-palasset, hvor et nytt keramisk museum vil bli etablert. Museet skal være ferdig innen utgangen av 2023. Formålet er å produsere kunnskap om hvordan nye og moderne utstillinger kan utvikles, basert på samspill mellom historie, keramikkproduksjon og byens utvikling.

Den andre delen av prosjektet har en bredere aktivitetsbasert tilknytning til keramikk. Eksempler på aktivitet er kunstneriske arrangementer og utstillinger, hvor både keramikk fra Boleslawiec og porselen fra Porsgrunn vil bli presentert.

I 2022 vil en rekke seminarer med utveksling av museal kunnskap bli gjennomført. Dette vil vi formidle videre og dermed øke kunnskapen om porselen i det lokale miljøet. Det er særlig dette prosjektet som har ført til at både Porsgrunn og Boleslawiec blir medlemmer i det internasjonale samarbeidsnettverk European Route of Ceramics. Begge partene har forpliktet seg til å samle inn, utarbeide og sende over informasjon og stoff som skal offentliggjøres på ruten sin hjemmeside. På denne måten blir alle deltakerne mer synlig på den internasjonale arena og åpne muligheten for å skaffe nye internasjonale turister. Begge partene vil også få mulighet til å presentere sine keramiske varer på den internasjonale keramiske festivalen Argilla Italia 2022 som finner sted i Faenza, Italia.

Via Ceram

Søk
Search