Ibsens sofa og stoler

(TGM-BM.1938-39:146-148)
Disse møblene, en sofa og to lenestoler, ble gitt til museet i 1939 av direktøren ved Finse høyfjellshotell. De har tilhørt Henrik Ibsen, og er antakelig kjøpt mens han arbeidet ved Det norske Theater i Bergen på 1850-tallet. Han har flyttet dem med seg til Oslo, hvor de har fulgt med den lille Ibsen-familien til alle deres boliger fram til våren 1864. Da reiste Ibsen fra Norge, og møblene ble satt på lager, på loftet i Christiania Theater. Men allerede to måneder etter at Ibsen hadde forlatt landet, ble møblementet, i tillegg til bøker og annet innbo, annonsert ut på auksjon.

Den som kjøpte møblementet, som den gang besto av sofaen og seks stoler (i mahogni med damasktrekk), var nålemaker Eriksen. Deretter er det litt usikkert hvor reisen har gått for sofaen og stolene, men de har hatt et liv på Finse høyfjellshotell i mange år før de ble gitt til museet. I en reklame i A-magasinets påskenummer fra 1928 kunne man lese om møblementet og Hotel Finses direktør Klem ble bebreidet for at han ikke hadde markert møblene med en sølvplate påført informasjon om at de engang hadde tilhørt Henrik Ibsen.

Søk
Search