fbpx

Bygdefotografer på Digitalt Museum

I Telemark museums fotosamling, som teller rundt 2,5 millioner negativer, er det mange små samlinger etter såkalte bygdefotografer. I 2020 er tre slike samlinger digitalisert og publisert på Digitalt Museum.

I 2020 ble fotosamlingene etter følgende fotografer digitalisert, registrert, nyemballert og publisert på digitaltmuseum.no:

I tillegg er følgende samlinger digitalisert:

Totalt: 2770 fotografier digitalisert og 1040 av disse registrert og publisert på Digitalt museum.

Søk
Search