Da Ibsens hatt kom til Skien

Da Henrik Ibsens svigerdatter døde, hadde hun bestemt at Henrik Ibsens hatt, jaktlue, frakk, briller, barbersaker, korkpenn, sko, paraply, lommeforklæ, sigarmunnstykke, portemoné og lommebok, skulle overlates til Ibsenforbundet i Skien.

Lokalhistoriker, lektor og Ibsen-forsker Einar Østvedt hadde ønsket seg denne gaven, og fikk den overrakt av Bergljot og Sigurds sønn, Tancred Ibsen, i Oslo senhøstes 1953. Bergljot Ibsen, døde den 2. februar 1953

Hatten – stemmen i museet

Østvedt hadde i 1948 stiftet Ibsenforbundet, som blant annet hadde som formål å stimulere interessen for Henrik Ibsen og ta vare på minner knyttet til hans navn. (Ibsenårboka 1952, 6-7). Den konkrete konsekvensen av dette var at man ønsket å kjøpe inn og restaurere gården Venstøp, Henrik Ibsens barndomshjem, og gjøre det om til museum. Disse gjenstandene skulle danne grunnstammen i diktermuseet på Venstøp. Østvedt mente at akkurat disse gjenstandene var særlig viktige fordi de er «personlige ting som illustrerer mennesket».

Fra morgen til kveld

«Man kan på et vis følge mannen fra han barberer seg om morgenen, pusser sine briller, dypper sin penn, undersøker innholdet av pengepungen, tar på seg sine solide støvler med innlagte såler og tar den elegante spaserfrakken fram, setter sigaren i munnstykket og tar sin tradisjonelle tur fra Arbinsgate ved Drammensveien og Karl Johan.» (Varden 17.1.1953)

Bismarck og Ibsen

Østvedt har et poeng. Det er få gjenstander i Telemark Museums samlinger som har vært tettere på kroppen til Henrik Ibsen enn disse. Flere av gjenstandene er dessuten med på bildet av Henrik Ibsen fra Drammensveien i 1899. Jaktluen i fløyel er kanskje den mest overraskende gjenstanden. Bergljot Ibsen har selv bekreftet proveniensen: «Denne lue har tilhørt Henrik Ibsen, der ofte benyttet den. Samtidig fikk Bismarck en lignende forært av fabrikant L. Wichmann, der skrev at han kun hadde lavet disse to, noget som Ibsen alltid fortalte mig.»

Stilles ut på nytt

Bergljot og Sigurd Ibsen hadde tatt med seg disse gjenstandene etter deres svigerfar og far, Henrik Ibsen, da de flyttet til «Villa Ibsen» i de Italienske alpene i 1922. Tancred Ibsen tok deretter gjenstandene med tilbake til Oslo og overleverte dem til Østvedt som, etter å ha vist frem skatten for avisen Varden, overlot den til konservator Landsverk ved Fylkesmuseet for Telemark og Grenland (nå Telemark Museum). Gjenstandene stod i en årrekke utstilt i Ibsen-rommene i sørfløyen på Brekke hovedgård i Skien. Hatten er fra 2018 utstilt på Henrik Ibsen museum.

Søk
Search