Driftige kvinner bak Skiens Kaffehus

8. mars i år benytter vi til å hedre et knippe driftige, risikovillige kvinnelige gründere som startet opp en bedrift med idealistisk formål, men kommersiell bærekraft og stor suksess.

Kaffehuset i Skien er i dag en kommunal kontorbygning. Men mange i Skien har gode minner fra den tiden det ble drevet kafé her og man kunne møtes for å drikke kaffe og spise bakverk og fine smørbrød.

Av Jorunn Sem Fure

Familien Thelin rundt 1900. Ida nr 2 framme f.v.

Ville fremme arbeidernes vel

Vi må tilbake til 1893, da Kaffehuset ble etablert som et selskap med egenkapital på 1800 kroner, og aksjer ble solgt for kr. 10 pr pålydende. Mange Skiensborgere tegnet seg for en aksje eller flere i et foretak som hadde et helt spesielt formål: at motarbeide livet på ølsjapperne og fremme arbeidernes vel. Her skulle det serveres kaffe og smørbrød til rimelige priser, og være helt uden spirituøse drikker. Her skulle gjestene dessuten kunne lese aviser og samtale med hverandre.

Selskapet ble grunnlagt på basis av kapital fra aksjesalg og hadde et styre som ble valgt på en årlig generalforsamling. Det var klare regler for styrets sammensetning og arbeid. I etableringsfasen var det fem kvinner som undertegnet som styre; Ida Thelin, Hilda Aubert, Fanny Stang, Sigrid Lie og Sofie Høyer.

 

Interiør Skien kaffehus på 1950-tallet
Interiør Skien kaffehus, foto: Nyblin

Fem kvinnelige pionerer

De fem tilhørte menighetspleien i Skien. Før kommunale velferdstjenester var utbygget, var det ofte menigheter, i dette tilfellet tilhørende Skien kirke, som utgjorde det sosiale arbeidet som ble gjort for å bøte på røffe livsvilkår. Med denne etableringen var det edruskapssaken som skulle fremmes, og det ble gjort med et positivt mottiltak. Her skulle det serveres kaffe isteden for øl, samtale og aviser i stedet for fyll og slåssing. Selskapet kom til å bli et kommersielt bærekraftig foretak, styret ansatte personell og sto for driften.

De fem kvinnene som utgjorde det første styret, var gründere som sto bak en viktig etablering i byen. Kaffehuset bidro utvilsomt til en kafékultur som gjorde det offentlige liv mer tilgjengelig for kvinner, og ga arbeidsplasser til betjeningen, som også for en stor del bestod av kvinner.

En av pionerene, Ida Caroline Thelin, var født i Sverige, og kom til Skien i 1869 med sin mann Nils. De var et ungt innvandringspar på 20 og 24 år. Han startet opp som handelsmann. Da kvinner fikk inntekstbegrenset stemmerett til kommunevalg, var Ida en av de første kvinnene som ble innvalgt i et kommunestyre i 1901. Hun representerte avholdslisten i Skien.

Et utested også for kvinner

Ida og de fire andre utgjorde en forskjell. De gjorde byen bedre og skapte et sted for møter mellom mennesker i hyggelig og trygge former. Ikke minst ble det å gå ut på byen for kvinner også en utvidet mulighet, ved at kvinner kunne gå på offentlige serveringsteder uten å risikere å møte fulle menn eller risikere eget rykte. Ved åpningen ble det skrevet et dikt som ble avsluttet med følgende ønske for livet på byen første kaffehus:

«Rene gleders sol skal smile, smile over fredlyst sted»

I dag er det et myldrende mangfold av serveringssteder som også tilbyr kaffe, godt bakverk og god atmosfære. Bruk dem og send en takknemlig tanke til de driftige og dristige damene som gikk foran som gründere og pionerer!

Skien kaffehus i Torvgaten 1 en vinterdag. Bildet er tatt etter 1912, da kaffehuset flyttet inn i disse lokalene.

Søk
Search