fbpx

Fridtjof Nansen i Porsgrunn

I arkivet etter Finn Christian Knudsen finner vi spor etter et besøk i Porsgrunn sommeren 1909. Brev har han også fått fra Nansen.

Fridtjof Nansen er viden kjent for sine polarekspedisjoner i 1893- 1896. Han var utdannet innen medisin og biologi. Og under polarekspedisjonen drev han også betydelig vitenskapelig arbeid. Fra 1908 var han ansatt som professor i oseanografi ved universitetet i Oslo.

 

Spesialbygde skuter

Under polarferden i 1893-96 ble den spesialbygde polarskuta «Fram» benyttet, men Nansen gjorde også senere forskningsturer, og hadde da en mindre skute, kalt «Veslemøy».
Nansen skriver selv om denne skuta i boken «En ferd til Spitsbergen». Beskrivelsen lyder: «Veslemøy en liten sterkbygget engelsk yacht, med tømmer av ek, hud av teak, dekket av en to tommer ishud av ek, og med baugen styrket mot isen av en tykk jernplate. Den er rigget som en tomaster skonner, har en Bollinder motor med en cylinder på omkring 20 hestekrefter.»

 

Reparasjon og ærekrenkelse

I arkivet etter Finn Christian Knudsen finner vi flere spor etter Fridtjof Nansen i korrespondansemappen merket «FCK år 1909».
Finn C. Knudsen var forretningsmann og politiker i Porsgrunn. I 1909 var han, blant annet, ordfører i Eidanger kommune. Sommeren 1909 har Fridtjof Nansen vært i Porsgrunn, og hatt kontakt med Knudsen.
Nansen har fått utført noen arbeider på skuta Veslemøy av en lokal håndverker i Knardalstrand. Noe som fører til en uoverensstemmelse med Finn C. Knudsen, som beskylder vedkommende for å trekke veksler på professorens navn for å få billigere materialer til eget bruk. Noe som bestrides på det sterkeste, og Knudsen blir anklaget for ærekrenkelse.

 

Personlig brev fra Nansen

Knudsen mottar brev vedrørende kaskoforsikring for M/Y «Veslemøy» for en to måneders tur til Lofoten og Island, samt Grønlands østkyst. Med formål vitenskapelige undersøkelser.
Han får også brev fra «Ewald Bosse- Generalagenturet for Bolinders baatmotorer for Norge» hvor de refererer til professor Fridtjof Nansens kjøpte motor.
Rett før jul mottar Knudsen et personlig brev fra Nansen. Han takker for sist, og skriver at han legger ved et arbeide han, sammen med Helland-Hansen, holdt på med i Porsgrunn. Han skriver: «kanske vil de finde noget av ineresse der, særlig tenker jeg meg at sammehenger mellem Golfstrømmens vekslinger og klimaet, årsveksler, fiskeriet osv kan være av verdi. Jeg talte vist lidt om det i sommer. Jeg tror det er noget som vil få meget betydning i fremtiden».

Vedlegget finnes dessverre ikke i arkivet.

Kilder:
Arkiv TGM-A-1026 «Langesundfjordens Buxerdampskibsselskap» Serie Db- Korrespondanse Finn C. Knudsen
Bok «En ferd til Spitsbergen» av F. Nansen,1920

Søk
Search