Hans H. Holta, en av museets grunnleggere

Forretningsmannen Hans Halvorsen Holta syslet med alt fra lokalhistorie til omfattende næringsvirksomhet. Takket være han, ble Søndre Brekke museum i 1909.

Hans Halvorsen Holta ble født i Sauda (Sauherad) i 1859. Foreldre var Halvor Bjørnson Holta og Thora Hensdatter Gyving. De var gårdbrukere, og eide mye skog. Halvor B. Holta var ordfører i hjembygda i 18 år.

 

Utdanning og forretningsdrift

16 år gammel dro Hans fra gården for å starte på folkehøyskole. Deretter fikk han en militær utdannelse, og ble uteksaminert fra underoffiserskolen i Kristiansand i 1880. Så gikk ferden videre til København, og Grüners Handelsakademi. Etter utdannelsen ble han ansatt hos sin bror, Ole Holta, i firmaet Blakstad, Holta & Co i Skien. I 1882 ble Hans kompanjong med broren i dette firma, og fra 1908 overtok han ledelsen. Firmaet drev med eksport av tømmer. De fikk blant annet en stor kunde i det britiske telegrafvesenet, hvor de fikk leveranse på telegrafpoler. Også mindre treverk ble eksportert, som props, småtømmer til bruk i gruvegangene og som råmateriale til papirproduksjon.

 

Etablerte lov om tømmermåling

Firmaet var initiativtaker til dannelsen av Skienfjordens trelasthandlerforening. De arbeidet spesielt for å få på plass en norsk lov for tømmermåling, og det er brødrenes fortjeneste at «lov om maaling av trelast, som udskibes» ble vedtatt i 1892.
Foruten trelasthandelen, var Hans også involvert i en rekke andre prosjekter som opprettelsen av Skien sparebank, A/S Skien verksteder og formann i Skiens aktiemølle- for å nevne noe.
Som medlem av Skiens kommunale jernbanekomitè var Holta også en av forkjemperne for etablering av jernbaneferje til Jylland. Han jobbet også for økt samarbeid med Danmark gjennom sitt arbeid i Skiens Turistforening. I 1912 ble han utnevnt til dansk visekonsul.

 

Fikk kjøpt Søndre Brekke

Holta hadde mange roller, og stort engasjement på en rekke felt. Også som lokalhistoriker gjorde han et godt stykke arbeid. Han skrev artikler om trelasthandel, sagnet om Marit Hjukse, gravhauger, høvdingeætter, bidrag til Sauherads og Nesherad sin gårdshistorie og artikler til historielaget for Telemark og Grenland.
Som formann i Skien- Telemark turistforening var han primus motor i arbeidet med å få kjøpt inn herregården Søndre Brekke til museumsformål. I 1909 ble fylkesmuseet for Telemark og Grenland opprettet, og flyttet inn her. Hans Holta ble styreformann og forble det til sin død, og har blitt kalt «museets virkelige grunnlegger». Holta fikk også på plass et legat for å sikre museet økonomisk.

Av: Charlotte Andersen, arkivar ved Telemark Museum

Kilder:
Kilder: snl.no, industriarven.no, arkiv TGM-A-1031: Hans H. Holta, arkiv TGM-A-1202: O & H Holta, boken «Hundre år på Brekke»

Søk
Search