Ibsen som maler

Fjordlandskap eller motiv fra Dalen i Telemark? Det vi vet sikkert, er at maleriet er malt av selveste Henrik Ibsen.

Dette oljemaleriet på lerret er malt av Henrik Ibsen. Bildet omtales som «et typisk fjordlandskap» av Otto Lous Mohr i boken Henrik Ibsen som maler (fra Gyldendal i 1953 på side 17). Det er vanlig å hevde at dette maleriet og et romantisk vinterlandskap (TGM-BM.1916-17:056) har blitt til under innflytelse fra maleren Mikkel Mandt fra Dalen i Telemark. Henrik Ibsen har selv fortalt at han mottok undervisning av Mandt:

«Jeg besøgte som gut i et års tid tegneskolen i Skien og lærte der lidt blyantstegning. Samtidig eller lidt senere fik jeg nogen vejledning i oljemaling af en ung landskabsmaler Mandt fra Telemarken, som undertiden opholdt sig i Skien.» (Jens Braage Halvorsen 1892, Norsk forfatter-lexikon 1814-1880. Den norske forlagsforening, Kristiania. Side 85)

Denne kommentaren fra Henrik Ibsen gjør det nærliggende å anta at fjordlandskapet fra Dalen i Telemark, som er malt med Mandt-jordet i forgrunnen, ble til en gang mellom 1841 og 1843. Henrik Ibsen gikk på tegneskole i Skien i årene 1840 og 1841. (Se TGM-HD.485 «Skiens offentlige tegneskole stiftet 25.3.1832»)

Lensmannssønnen Mikkel Mandt kom fra Eidsborg like ved Dalen. I 1842 var han elev hos maleren Johannes Flintoe og restaurerte altertavlen i Kviteseid kirke, men han rakk også å male et portrett av Henrik Ibsens farfar, Ole Paus, på den samme tiden (se TGM-SM.3938) og dessuten også å gi maleundervisning til blant andre Henrik Ibsen.

Dette maleriet er ikke datert. Akvarellen av grandonkelen Nicolai Plesners gård Store Follestad er derimot datert 1842.

Bildet ble xylografert av Emil Marthin Dunker til bruk i Folkebladets julenummer fra 1892 (side 354) i forbindelse med Henrik Jægers lille artikkel om «Henrik Ibsen som maler».

Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland (nå Telemark Museum) kjøpte dette og to andre Ibsen-malerier (TGM-BM.1916-17:056 og TGM-BM.1916-17:058) på Wangs maleriauksjon i Kristiania den 13. desember 1916.

I forbindelse med auksjonen fremla eieren av dette maleriet (og TGM-BM.1916-17:056) et brev fra Sigurd Ibsen som garanterte for bildenes ekthet.

Mohr kommenterer at «Disse to malerier [TGM-BM.1916-17:056 og TGM-BM.1916-17:057] er i grunnen de eneste som det er vanskelig å tidfeste». Han skriver videre at «Motivet kunne jo ellers tyde på at det er fra en senere tid, fra Bergensårene».

Se registreringen i Digitalt Museum

Søk
Search