Ibsens mormor broderte til morfaren

Hedvig Altenburg var så glad i mannen sin at hun broderte en lommebok til han…

Lommeboken har tilhørt Henrik Ibsens morfar, Johan Altenburg. Han vokste opp i en forvalterfamilie på Ulefoss. Gjennom fartstid til sjøs som kaptein kvalifiserte han seg til å bli handelsborger i Skien. Han drev krambod og kornhandel, etablerte brenneri og hadde eierskap i flere skip. Johan Altenburg var både driftig og dyktig og bygget seg opp en betydelig formue og eiendomsmasse i Skien. Noen år etter hans død ble hele Altenburgs handelshus overtatt av Henrik Ibsens far, Knud Ibsen. Et portrett av Johan Altenburg er registrert i Telemark Museums samlinger som TGM.2015:010.

Lommeboken er brodert av Henrik Ibsens mormor, Hedvig Altenburg. Hun var ikke bare moren til Henrik Ibsens mor, Marichen, men hun var også søster til Knud Ibsens stefar, Ole Paus. Paus-navnet var på midten av 1700-tallet kjent som en forvalter- og embetsmannsslekt i Øvre Telemark, men mot slutten av århundret flyttet Hedvig, Ole og deres søster, Martha Corneliusdatter Paus for å etablere seg blant by-patrisierne i Skien.

Kvinner fra patrisierkulturen administrerte arbeidet i husholdningen, men deltok ikke selv i de praktiske gjøremålene. Unntaket fra dette var lettere arbeid med tekstiler, som brodering, sying og strikking.

Du kan lese mer om Hedvig Altenburg i boken Familien Ibsen av konservator Jørgen Haave ved Telemark Museum. Boken kom ut på Museumsforlaget i 2017 og omtaler Henrik Ibsens mormor på sidene 34-36, 43, 45, 50-51, 72, 74 og 129.

Se registreringen i Digitalt Museum.

Søk
Search